Czy tarot jest niebezpieczny?

 

Wokół tarota narosło mnóstwo mitów. Prawdopodobnie pochodzi z czasów starożytnych, w Europie na pewno był obecny od średniowiecza. Przez wieki zmieniał formę i pojawiały się różne talie. Tarot to magiczne wrota do poznania swojej przyszłości, rozumienia otaczającej rzeczywistości i samego siebie. Bardzo często pojawia się pytanie – czy tarot jest niebezpieczny.

Kontrowersyjny tarot

Karty Tarota jednych fascynują i innych przerażają. Zwolennicy tezy o złym wpływie Tarota na człowieka, są przekonani, że karty są dziełem Szatana i stwarzają wielkie niebezpieczeństwo dla duchowości człowieka. Wynika to z podstawy największych religijnych instytucji wobec wróżbiarstwa. Karty same w sobie nie są niebezpieczne. Są jedynie narzędziem wykorzystywanym do ściśle określonego celu, jakim jest przepowiadanie przyszłości. Niebezpieczne mogą stać się w rękach osoby, która traktuje je wyłącznie jako źródło do zarabiania pieniędzy, która poza opanowaniem podstawowego znaczenia kart nie stara się poznać ich bliżej, nie potrafi umiejętnie z nimi współpracować. Takie wróżby mogą być groźne dla klienta, bo niczego nie tłumaczą. Jest to jednak czynnik ludzi całkowicie niezależny od przedmiotu, jakim są karty tarota. Tarot nie może służyć do wzbudzania w ludziach strachu przed przyszłością – to rodzaj drogowskazu. Nie jest wyrocznią, za którą należy ślepo podążać. Jest pewna grupa osób, u której istnieje ryzyko uzależnienia się od kart Tarota – to ludzie rozchwiani emocjonalnie z oznakami zaburzeń psychicznych, którzy mogą odbierać tarota jako wyznacznik swojego życia. Takie osoby oczekują, że karty będą podejmowały za ich decyzje, nie potrafią dokonać wyboru bez zapytania kart. Uzależnienie od Tarota sprawia, że stają się bezwolnymi istotami, uciekającymi przed rzeczywistością w świat kart, w świat. Życie wydaje się im łatwiejsze, ponieważ nie muszą brać na siebie odpowiedzialności, bo „myślą” za nich karty, którym wierzą bezgranicznie. Tacy klienci zdarzają się i potrzebują wsparcia psychologa. Jednak w przeważającej większości osób korzystających z kart Tarota, to karty nie robią nikomu krzywdy.

Każdy człowiek ma wolną wolę, na którą karty nie mają wpływu. Nie jest sposobem na życie. Nie wolno ich wykorzystywać po to, aby komuś zrobić krzywdę. W samych kartach Tarota na pewno nie ma nic złego. Jak w każdej działalności tak i w przypadku kart Tarota istnieje kilka problemów, ale wynikają one z czynnika ludzkiego, a nie z kart. Jeżeli ktoś chce coś sprawdzić w kartach, to może wykupić wróżby.